Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak, randevu oluşturmak veya randevunuz hakkında bilgilendirme için bize ulaşın....

Shopping cart

Subtotal $0.00

View cartCheckout

skolyoz-nedir-bursa-ortopedi-hastanesi

İçindekiler

Skolyoz: Omurgadaki Yan Eğrilik Hakkında Kapsamlı Bilgiler

Skolyoz Nedir?

Skolyoz, omurganın sağdan sola veya önden arkaya anormal bir şekilde eğrilmesine neden olan bir omurga hastalığıdır. Bu eğrilik genellikle ergenlik döneminde başlar ve hızlı bir şekilde ilerleyebilir. Skolyoz her yaştan insanı etkileyebilse de en sık ergenlerde görülür. Kızlarda erkeklere göre daha yaygındır.

Skolyoz Türleri:

 • İdiopatik Skolyoz: Nedeni tam olarak bilinmeyen en yaygın skolyoz türüdür.
 • Konjenital Skolyoz: Doğumdan itibaren omurgada bulunan anormallikler nedeniyle oluşan skolyoz türüdür.
 • Nöromusküler Skolyoz: Kas ve sinir hastalıkları gibi nöromusküler problemler nedeniyle oluşan skolyoz türüdür.
 • Dejeneratif Skolyoz: Yaşlanmaya bağlı omurgadaki aşınma ve yıpranma nedeniyle oluşan skolyoz türüdür.

Skolyoz Belirtileri:

 • Sırtta veya omuzda tek taraflı çıkıntı veya kamburluk
 • Omuzların veya kalçaların asimetrik olması
 • Başın bir tarafa eğik olması
 • Yorgunluk
 • Sırt ağrısı
 • Nefes darlığı

Skolyoz Teşhisi:

 • Fiziksel muayene
 • Cobb açısı gibi ölçümler için yan ve ön röntgen filmleri
 • BT (Bilgisayarlı Tomografi) veya MRI (Manyetik Rezonans Görüntüleme) gibi görüntüleme testleri

Skolyoz Tedavisi:

 • Skolyoz tedavisinin amacı, omurganın eğriliğini durdurmak veya yavaşlatmak ve hastaya mümkün olan en iyi duruşu ve işlevselliği sağlamaktır.
 • Tedavi yöntemi, skolyozun türüne, derecesine ve hastanın yaşına göre değişir.
 • Hafif vakalarda izleme ve düzenli egzersiz yeterli olabilir.
 • Orta derece vakalarda korse kullanımı ve fizik tedavi gerekebilir.
 • Ağır vakalarda ise omurga ameliyatı gerekli olabilir.

Skolyoz Hakkında Sık Sorulan Sorular:

İdiopatik skolyozun nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genetik faktörler önemli rol oynar. Diğer skolyoz türlerinin nedenleri ise doğumdan itibaren omurgadaki anormallikler, nöromusküler problemler ve yaşlanmaya bağlı omurgadaki aşınma ve yıpranmadır.

Skolyoz her yaştan insanı etkileyebilse de en sık ergenlerde görülür. Kızlarda erkeklere göre daha yaygındır.

Evet, skolyoz tedavisi vardır. Tedavi yöntemi, skolyozun türüne, derecesine ve hastanın yaşına göre değişir. Hafif vakalarda izleme ve düzenli egzersiz yeterli olabilir. Orta derece vakalarda korse kullanımı ve fizik tedavi gerekebilir. Ağır vakalarda ise omurga ameliyatı gerekli olabilir.

Skolyoz ameliyatı, omurganın eğriliğini düzeltmek için yapılan bir cerrahi işlemdir. Ameliyatta omurga kemikleri füzyon (birleştirme) yöntemi ile sabitlenir.

Her ameliyat gibi skolyoz ameliyatı da bazı riskler taşır. Bu riskler arasında enfeksiyon, kan pıhtılaşması ve sinir hasarı sayılabilir.

Skolyoz ameliyatından sonra iyileşme süresi, ameliyatın kapsamına göre değişir. Genellikle hastalar birkaç gün hastanede kaldıktan sonra eve dönebilirler. Tam iyileşme ise birkaç ay sürebilir.

Skolyoz Tedavisi Nedir?

Skolyoz tedavisinin amacı, omurganın eğriliğini durdurmak veya yavaşlatmak ve hastaya mümkün olan en iyi duruşu ve işlevselliği sağlamaktır. Tedavi yöntemi, skolyozun türüne, derecesine ve hastanın yaşına göre değişir.

Hafif vakalar (Cobb açısı 10-25 derece):

 • Düzenli takip
 • Egzersiz
 • Yaşam tarzı değişiklikleri

Orta derece vakalar (Cobb açısı 25-40 derece):

 • Korse kullanımı
 • Fizik tedavi
 • Egzersiz

Ağır vakalar (Cobb açısı 40 derecenin üzerinde):

 • Omurga ameliyatı
 • Fizik tedavi
 • Rehabilitasyon

Skolyoz Ameliyatı Nedir?

Skolyoz ameliyatı, omurganın eğriliğini düzeltmek için yapılan bir cerrahi işlemdir. Ameliyatta omurga kemikleri füzyon (birleştirme) yöntemi ile sabitlenir. Ameliyat genellikle genel anestezi altında yapılır ve birkaç saat sürer.

Skolyoz Ameliyatı Riskleri:

Her ameliyat gibi skolyoz ameliyatı da bazı riskler taşır. Bu riskler arasında enfeksiyon, kan pıhtılaşması, sinir hasarı ve anesteziye bağlı komplikasyonlar sayılabilir.

Skolyoz Ameliyatından Sonra İyileşme Süresi:

Skolyoz ameliyatından sonra iyileşme süresi, ameliyatın kapsamına ve hastanın genel sağlık durumuna göre değişir. Genellikle hastalar birkaç gün hastanede kaldıktan sonra eve dönebilirler. Tam iyileşme ise birkaç ay sürebilir.

Skolyoz Ne Kadar Yaygındır?

Skolyoz, dünyadaki en yaygın omurga hastalıklarından biridir. Her 100 çocuktan 3 ila 4’ünde skolyoz görülür. Kızlarda erkeklere göre daha yaygındır. Skolyoz vakalarının %80’i idiopatiktir, yani nedeni tam olarak bilinmemektedir. Kalan %20’si ise konjenital, nöromusküler veya dejeneratif skolyoz türlerinden oluşur.

Skolyozun Önlenmesi Mümkün Mü?

Maalesef skolyozun önlenmesi için bilinen bir yöntem yoktur. Özellikle idiopatik skolyozda neden tam olarak anlaşılamadığından, önleyici bir tedavi de mümkün değildir.

Ancak, skolyozun erken teşhisi ve tedavisi ile omurganın eğriliğinin ilerlemesi durdurulabilir ve hastanın yaşam kalitesi korunabilir. Bu nedenle, ailede skolyoz öyküsü olan çocuklar ve ergenler düzenli olarak skolyoz taramasından geçirilmelidir.

Skolyoz Egzersizleri

Evet, skolyoz egzersizleri mevcuttur ve skolyoz tedavisinin önemli bir parçasını oluşturur. Egzersizlerin amacı, omurgadaki kasları güçlendirmek, esnekliği artırmak ve duruşu düzeltmektir. Egzersiz programı, hastanın skolyozunun türüne, derecesine ve yaşına göre bir fizyoterapist tarafından belirlenir.

Evet, skolyoz egzersizleri mevcuttur ve skolyoz tedavisinin önemli bir parçasını oluşturur. Egzersizlerin amacı, omurgadaki kasları güçlendirmek, esnekliği artırmak ve duruşu düzeltmektir. Egzersiz programı, hastanın skolyozunun türüne, derecesine ve yaşına göre bir fizyoterapist tarafından belirlenir.

Skolyoz Egzersiz Türleri:

 • Germe egzersizleri: Omurgadaki ve diğer kas gruplarındaki gerginliği azaltmak için.
 • Güçlendirme egzersizleri: Omurgayı destekleyen kasları güçlendirmek için.
 • Duruş egzersizleri: Doğru duruşu korumayı ve geliştirmeyi öğrenmek için.
 • Nefes egzersizleri: Nefes alma kapasitesini artırmak ve akciğer fonksiyonunu iyileştirmek için.

Skolyoz egzersizleri hakkında bazı ipuçları:

 • Egzersizleri her gün veya gün aşırı yapın.
 • Her egzersizi 10-15 kez tekrarlayın.
 • Egzersiz yaparken ağrı hissediyorsanız durun ve doktorunuza veya fizyoterapistinize danışın.
 • Egzersiz programınızdaki değişiklikleri doktorunuz veya fizyoterapistinizle görüşün.

Skolyoz Korseleri Faydalı mı?

Skolyoz korseleri, omurganın eğriliğini durdurmak veya yavaşlatmak için kullanılır. Özellikle büyüme çağındaki çocuklarda ve ergenlerde faydalı olabilir. Korse kullanımı, bir doktor veya fizyoterapist tarafından önerilmelidir.

Skolyoz Korselerinin Faydaları:

 • Omurganın eğriliğini durdurmaya veya yavaşlatmaya yardımcı olur.
 • Kas ağrısını ve yorgunluğunu azaltabilir.
 • Duruşu iyileştirmeye yardımcı olur.
 • Ameliyata olan ihtiyacı azaltabilir.

Skolyoz Korselerinin Dezavantajları:

 • Rahatsız edici ve kısıtlayıcı olabilir.
 • Cilt tahrişine neden olabilir.
 • Sosyal etkileşimi zorlaştırabilir.

Skolyoz Hakkında Ek Bilgiler: Görüntü, Psikoloji, Sosyal Yaşam ve Yanlış Bilgiler

Skolyoz ve Görüntü

Skolyoz, omurganın sağdan sola veya önden arkaya anormal bir şekilde eğrilmesine neden olan bir hastalıktır. Bu eğrilik, hastanın sırtında veya omuzlarında tek taraflı bir çıkıntı veya kamburluk olarak görülebilir. Skolyozun şiddeti, eğriliğin açısıyla ölçülür. Cobb açısı olarak bilinen bu ölçüm, röntgen filmleri kullanılarak yapılır.

Skolyozun diğer bazı görsel belirtileri şunlardır:

 • Omuzların veya kalçaların asimetrik olması
 • Başın bir tarafa eğik olması
 • Kaburgaların çıkıntılı olması
 • Nefes darlığı (ileri vakalarda)

Skolyoz ve Psikoloji

Skolyoz, sadece fiziksel bir hastalık değil, aynı zamanda psikolojik sorunlara da yol açabilir. Skolyozlu bireyler, düşük özgüven, kaygı, depresyon ve sosyal izolasyon gibi sorunlar yaşayabilirler. Bu problemler, hastanın yaşı, cinsiyeti, skolyozun şiddeti ve aile ve arkadaşlardan aldığı destek gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Skolyozlu bireylerin psikolojilerini desteklemek için şunlar yapılabilir:

 • Aile ve arkadaşlardan destek almak
 • Psikolog veya danışmandan yardım almak
 • Skolyozlu bireyler için özel olarak düzenlenen destek gruplarına katılmak
 • Kişisel imajı ve özgüveni geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak

Skolyoz ve Sosyal Yaşam

Skolyoz, sosyal yaşamı da etkileyebilir. Skolyozlu bireyler, spor yapmaktan, dans etmekten veya diğer fiziksel aktivitelerden çekinebilirler. Ayrıca, diğer çocuklarla veya yetişkinlerle sosyalleşmekten kaçınabilirler.

Skolyozlu bireylerin sosyal yaşamlarını geliştirmek için şunlar yapılabilir:

 • Kişisel ilgi alanlarına ve becerilerine uygun sosyal aktiviteler bulmak
 • Skolyoz ile ilgili olumsuz deneyimleri paylaşabilecekleri ve birbirlerinden destek alabilecekleri arkadaşlar edinmek
 • Skolyozlu bireyler için özel olarak düzenlenen sosyal etkinliklere katılmak
 • Olumlu bir bakış açısına sahip olmak ve hayattan keyif almaya çalışmak

Skolyoz Hakkında Yanlış Bilgiler

Skolyoz hakkında birçok yanlış bilgi ve inanış mevcuttur. Bu yanlış bilgiler, skolyozlu bireylerin ve ailelerinin endişelenmesine ve strese girmesine neden olabilir.

Skolyoz hakkında en yaygın yanlış bilgilerden bazıları şunlardır:

 • Skolyoz her zaman ameliyat gerektirir. (Her skolyoz vakası ameliyat gerektirmez. Hafif vakalar genellikle izleme ve egzersiz ile tedavi edilebilir.)
 • Skolyoz sadece çocukları ve ergenleri etkiler. (Skolyoz yetişkinlerde de görülebilir.)
 • Skolyoz bulaşıcıdır. (Skolyoz bulaşıcı değildir.)
 • Skolyozun nedeni kötü duruştur. (Kötü duruş skolyoza katkıda bulunabilir, ancak tek nedeni değildir.)

Skolyoz hakkında doğru bilgi edinmek için güvenilir kaynaklara başvurmak önemlidir. Doktorunuz, fizyoterapistiniz veya skolyoz dernekleri size bu konuda yardımcı olabilir.

Skolyoz ile Yaşamak

Skolyoz, kronik bir hastalık olsa da, tedavi ve takip ile kontrol altına alınabilir ve hastalar normal bir yaşam sürdürebilirler. Skolyozlu bireyler için egzersiz, fizik tedavi ve korse kullanımı gibi çeşitli tedavi seçenekleri mevcuttur. Ayrıca, skolyozla yaşamanın psikolojik ve sosyal açıdan da zorlukları olabilir. Bu nedenle, skolyozlu bireylere yönelik destek grupları ve danışmanlık hizmetleri de önemli bir rol oynamaktadır.

Skolyoz ile Yaşamak İçin İpuçları:

 • Doktorunuzun veya fizyoterapistinizin önerdiği tedaviyi düzenli olarak uygulayın.
 • Egzersiz programınızı ihmal etmeyin.
 • Korse kullanmanız gerekiyorsa, korseyi doğru şekilde kullanın.
 • Sağlıklı beslenin ve düzenli egzersiz yapın.
 • Stresinizi yönetmek için teknikler öğrenin.
 • Skolyoz ile ilgili sorularınız ve endişeleriniz için doktorunuza veya fizyoterapistinize danışmaktan çekinmeyin.
 • Skolyozlu diğer bireylerle iletişime geçmek ve deneyimlerinizi paylaşmak için destek gruplarına katılın.